De Schakel Collecte 2020

Geachte Lezers,

 

Er is veel gebeurd in 2020, voor u en ook voor ons.
Door de crisis konden we geen jaarlijkse collecte voor De Schakel houden.
Echter lopen onze kosten wel door, en de machines zijn helaas aan vervanging toe.

Daarom zou het leuk zijn als u een gift / bijdrage wilt doneren aan De Schakel.

U kunt uw gift / bijdrage overmaken doormiddel van een overschrijving.
Naar RABObank:  NL 32 RABO 0304.911.801 onder vermelding Gift De Schakel 2020

   
Of u scant deze QR-code op uw mobiele telefoon

 

Namens alle medewerkers van De Schakel hartelijk dank en


Fijne Feestdagen

 

 

Schakel op papier

28-8-2020

Sinds de corona maatregelen van kracht zijn is het uitbrengen van de papieren versie
van De Schakel tijdelijk gestopt.
Zoals u weet wordt De Schakel samengesteld door vrijwilligers,
en met de 1,5 meter afstand blijkt dit een onmogelijke opgave.
Daarom is de Schakel tot dusver alleen online verschenen.
We krijgen echter steeds meer vragen wanneer De Schakel weer op papier verschijnt.
Zodoende hebben we de volgende oplossing bedacht.
De drukkers maken een beperkte oplage die geïnteresseerden zelf kunnen afhalen.
Dit kan bij de Coop en in het dorpskamer bij het Dorpshuis van Baflo.
De dorpskamer is vanaf 18 november wekelijks geopend op vrijdagmorgen van 10 tot 11 uur.

Veel leesplezier.
De redactie van De Schakel