Beste lezers van De Schakel,

De maatregelen die genomen worden om het Coronavirus in te dammen
hebben ook gevolgen voor de maandelijkse uitgave van De Schakel.
Gedurende de tijd dat de maatregelen van kracht zijn is het onmogelijk
om De Schakel op papier uit te brengen.
Als bestuur hebben we besloten om De Schakel van april, en indien
noodzakelijk en mogelijk, ook de komende maanden alleen online via
deze site uit te brengen.
Als laatste, en toch ook het belangrijkste punt, hopen wij dat het
virus geen grote gevolgen heeft voor uw gezondheid.

Met vriendelijke groet,
Bestuur De Schakel